SENSOPLASTYKA

to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100lat. Naszym celem jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyk opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych. Dlatego Sensoplastyk jest odpowiednia zarówno dla niemowląt jak i dzieci o wiele starszych:-)

ZASADY PRACY

WYŁĄCZNIE BEZPIECZNE PRODUKTY SPOŻYWCZE UŻYWAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE BEZPIECZNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH do tworzenia materiałów sensorycznych. (Nie używamy produktów mięsnych i alkoholu)

PRZYGOTOWUJEMY WOLNĄ PRZESTRZEŃ Stwarzamy warunki do samodzielnego działania. Pracujemy na otwartej przestrzeni – podłodze, ziemi, na plandece. NIE PRACUJEMY PRZY STOŁACH. Zapewniamy tym samym swobodę w wyborze pozycji do pracy i swobodę poruszania się. Przygotowujemy materiały w łatwo-obsługiwanych pojemnikach tzn. takich z których dzieci mogą z łatwością korzystać, bez proszenia nas o pomoc. Nie mieszamy i nie wlewamy produktów za kogoś.

ODSTAWIAMY W KĄT FARTUCHY I ODZIEŻ OCHRONNĄ Możemy mieć specjalny strój do zajęć Sensoplastyk. Pracujemy w ubraniu przeznaczonym do ubrudzenia, takim o które kompletnie nie musimy się martwić. NIE UŻYWAMY FARTUCHÓW, ani żadnej odzieży tzw. ochronnej, która sugeruje, że możemy się ubrudzić tylko w pewnym zakresie. Ponieważ dając uczestnikowi zajęć fartuch przekazujemy jednocześnie informację „Możesz się bawić i korzystać z zajęć, ale tylko w ramach tego fartucha. Nie ubrudź się poza fartuchem” i tym samym zakłócamy w ten sposób naturalny proces spontanicznej aktywności twórczej.

DAJEMY SOBIE CZAS NIE POŚPIESZAMY, umożliwiamy dzieciom wykorzystanie potencjału zabawowego i poznawczego danej substancji – we właściwy dla konkretnego dziecka sposób. NIE ZACHĘCAMY słownymi komunikatami takimi jak np. Zobacz jakie to fajne/ spróbuj, dotknij, etc. Same/-i podejmujemy aktywność i czekamy, aż ktoś z własnej woli do nas dołączy.

ZADAJEMY PYTANIA ZAMIAST WYDAWAĆ POLECENIA Zamiast gotowych przepisów udostępniamy różne materiały i obserwujemy. Np. na pytanie – Co mam do tego dodać? Odpowiadamy – A co byś chciał/-a? Na pytanie – A co z tego wyjdzie? odpowiadamy – Chciał(a)byś sprawdzić? NIE WYDAJEMY POLECEŃ – np. Dodaj cukru, użyj teraz koloru czerwonego, pomieszaj, powąchaj, etc.

ZAMIAST ZACHĘCAĆ – DAJEMY CZAS I PO PROSTU SIĘ BAWIMY Nie naśladujemy „Cioci na imieninach” zachęcającej do spróbowania 10 kawałka ciasta;-). Same/-i BAWIMY SIĘ I CZEKAMY, aż zwycięży dziecięca ciekawość – we właściwym dla danego dziecka czasie. Cierpliwości:-).

DOSTRZEGAMY TRUDNE SYTUACJE I WSPIERAMY W ICH DOŚWIADCZANIU NAZYWAMY EMOCJE, SYTUACJE, ZADAJEMY PYTANIA, JASNO STAWIAMY GRANICE – np. Nie zgadzam się na wysypywanie mi mąki na głowę – zamiast – a czy Ty byś chciał/-a żebym Ci wysypała mąkę na głowę? Pokazujemy możliwe drogi reakcji na daną sytuację, np. możesz powiedzieć, że Ci się to nie podoba, że się na to nie zgadzasz.

SZANUJEMY WIZERUNEK DZIECKA Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i ochronę wizerunku. Nie fotografujemy dzieci nie w pełni ubranych – np. w samych pieluchach, bez koszulek. Nie zgadzamy się na robienie takich zdjęć na „domowy użytek”, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że trafią one do Internetu.

NIE TRZYMAMY SIĘ BEZWZGLĘDNIE PRZEPISÓW NA FARBY I MASY PLASTYCZNE:-)!!!

BRUDZIMY SIĘ!

Sensoplastyk to polisensoryczna, multikolorowa, wielozapachowa przestrzeń możliwości 🙂

PRZESTRZEŃ ~ Odpowiednio przygotowane otoczenie do działania. Wolna, dobrze zabezpieczona przestrzeń (bez stołów i krzeseł)

PYTANIA COACHINGOWE ~ Pytania zamiast poleceń. Odnalezienie źródła potrzeb oraz nowych pomysłów na ich realizację.

DZIAŁANIE ~ Wspieramy m.in. samodzielność, kreatywność i współpracę. Eliminujemy dystraktory t.j. fartuchy, odzież ochronną, stoły, polecenia

BEZPIECZEŃSTWO ~ Materiały sensoryczne tworzymy tylko i wyłącznie z bezpiecznych artykułów spożywczych.

SensoplastykWpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych